Κυλινδρόμυλος

Σπαστήρας σιτηρών νέας σχεδίασης με σύστημα επιλογής βαθμού θραύσης που επιτρέπει διαφορετικό βαθμό σύνθλιψης.

Η κίνηση στα τύμπανα μεταδίδεται από δυο μοτέρ 3Η.Ρ. και 5 ΗΡ. Ο Κυλινδρόμυλος συνοδεύεται από φιλτροκοχλία Ø100.

Οξύλιθος

Παράδοση 8 σιλό αέρος χωρητικότητας 16,43 m3 στον Οξύλιθο Εύβοιας.