Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των μεταλλικών σιλό από το 1971.

Από τότε συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας. Εφαρμόζοντας μια καλή στρατηγική γρήγορα δημιουργήσαμε καλό όνομα και ξεχωρίσαμε στην αγορά.

Κύριο μέλημά μας είναι ο πελάτης και οι ειδικότερες ανάγκες του.

Δημιουργήσαμε μια τέτοια δυναμική που να επιτρέπει την ικανοποίηση κάθε ιδιαίτερης ανάγκης.

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ευελιξία, την προσαρμογή αλλά και την ποιότητα των προϊόντων μας. Αξιοπιστία, ποιότητα, ταχεία παράδοση και άψογη εξυπηρέτηση αποτελούν τους βασικούς άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται η δραστηριότητά μας. Με την ίδια δυναμική συνεχίζουμε και στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση δίνει νέες δυνατότητες για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη σε ευρύτερη περιοχή, πράγμα που μας προσδίδει αισιοδοξία. Η συνεχώς διευρυνόμενη χρήση των μεταλλικών σιλό, συμβάλλει επίσης στη συνέχιση της ανοδικής πορείας μας. Το μέλλον προσφέρεται τόσο για διείσδυση όσο και για ανάπτυξη αγοράς.

Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις μας στεγάζονται σε κτήρια ιδιοκτησίας μας, στο 1ο χλμ. Σχηματαρίου – Χαλκίδας.

KAM – George Xouris Ltd.
1ο χλμ. Εθν.Οδ. Σχηματαρίου-Χαλκίδας
Τ.Κ. 32009
Τηλέφωνο: 22620 59432
Fax: 22620 59372
E-mail: kam@kam.gr