Σπαστήρας σιτηρών νέας σχεδίασης με σύστημα επιλογής βαθμού θραύσης που επιτρέπει διαφορετικό βαθμό σύνθλιψης.

Η κίνηση στα τύμπανα μεταδίδεται από δυο μοτέρ 3Η.Ρ. και 5 ΗΡ. Ο Κυλινδρόμυλος συνοδεύεται από φιλτροκοχλία Ø100.