Καλώς ήρθατε στο website μας!

Η ανάπτυξη της πτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας απαιτεί ένα σίγουρο, εργονομικό, οικονομικό και αποτελεσματικό εξοπλισμό.

Στο website μας παρουσιάζονται συστήματα αποθήκευσης δημητριακών για ζωοτροφές:

Η προσαρμοστικότητα και δυναμική των συστημάτων μας, ικανοποιεί κάθε ανάγκη αποθήκευσης δημητριακών και άλλων χύδην υλικών.


Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙΛΟ

KAM – George Xouris Ltd.
1ο χλμ. Εθν.Οδ. Σχηματαρίου-Χαλκίδας
Τ.Κ. 32009
Τηλέφωνο: 22620 59432
Fax: 22620 59372
E-mail: kam@kam.gr