Τροχήλατος κοχλίας διαστάσεων από Ø150 έως Ø250

απόδοσης από 30 tn/hr έως 70 tn/hr με γαλβανιζέ σωλήνα, αυτόνομο υδραυλικό σύστημα ανύψωσης για την φόρτωση και την εκκένωση των σιλό.