Παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας ΚΑΜ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΟΥΡΗΣ ΕΠΕ